Język angielski

W ramach godzin dydaktycznych przedszkole organizuje:

  • Naukę  języka angielskiego 4 razy w tygodniu.

  • Innowację programową  „Podróż z językiem angielskim po krajach anglojęzycznych”

Zajęcia komputerowe

Gimnastyka korekcyjna

Realizacja programu ogólnopolskiego "Destination Imagination"

Religia

Biblioteka

Cykliczne zajęcia dla dzieci 5 i 6 letnich w Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży. Filia nr 4 w Łodzi

© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio