Rodzice

Przedszkole stwarza warunki do obecności rodziców i określa zasady ich udziału w życiu przedszkola

-    przyprowadzają do przedszkola zdrowe dzieci

-    zawierają indywidualne umowy z nauczycielem i dzieckiem na wspólne przebywanie w grupie

-    uprzedzają o późniejszym przyjściu dziecka

-    uczestniczą w zabawach, zajęciach otwartych, uroczystościach

-    działają w Radzie Rodziców

-    zgłaszają wnioski i uwagi o pracy przedszkola do dyrektora i nauczycieli

© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio