Cele planu pracy przedszkola

 

1. Tworzenie dziecku warunków do rozwijania zainteresowań własną tradycją, kulturą,

    sztuką i sportem

2. Uświadamianie dzieciom, że w Europie żyją ludzie innych narodów

3. Stymulowanie rozwoju dziecka i inspirowanie jego twórczych działań w celu poznawania

    życia ludzi w różnych krajach

4. Rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji wobec innych kultur

 

    W przedszkolu są przestrzegane prawa dziecka oraz jest upowszechniana wiedza

    o tych prawach. Nauczyciele traktują dzieci podmiotowo. Daje dziecku możliwości

    wyrażania tego, co robi i po co, pozwala mu się stać czynnym partnerem własnego

    sukcesu w nauce. Nauczyciele pokazują, wyjaśniają, nawiązują dobre i ciepłestosunki

    z dziećmi. Każde dziecko jest ważne.

    W pracy z dzieckiem nauczyciele stosują zasady: zaspakajania potrzeb dziecka,

    aktywności, indywidualności oraz zasadę  organizowania życia społecznego.

    Postawy i relacje pracowników z dziećmi są przyjazne i i świadczą o przestrzeganiu praw dziecka.


    Przedszkole realizuje program „Przedszkole na piątkę -  standardy jakości pracy z dziećmi”.

 

Żywienie

-   Wszystkie posiłki są w formie bufetu. Dziecko je tyle ile chce i to co chce oraz

    ma stały dostęp do napoju, między posiłkami podawane są owoce. Zachęcamy dzieci do 

    próbowania różnych potraw. Dziecko ma prawo odmówić jedzenia posiłku.

 

Odpoczynek

-   Przedszkole zapewnia warunki do odpoczynku dla każdego dziecka

    o każdej porze dnia według jego indywidualnych potrzeb. Nie ma leżakowania.śpią tylko te

    dzieci, które chcą

-   w każdej sali znajdują się „Kąciki odpoczynku” wyposażone w: kanapy,materace w 

    grupie dzieci 3,4 letnich,poduchy,maskotki,koce,książeczki

-   dziecko ma prawo do wyboru bardziej aktywnego lub bardziej pasywnego rodzaju odpoczynku

    zgodnie z własnymi potrzebami

 

Higiena

-    Dziecko zaspakaja swoje potrzeby fizjologiczne wtedy, kiedy chce.

-    dzieci mają swobodny dostęp do toalety, która znajduje się przy każdej sal

-    urządzenia są sprawne, dostosowane do wzrostu dzieci

-    dostępne środki higieniczne: mydło,papier toaletowy,ręczniki

-    toalety są urządzone nowocześnie, są czyste i widne

-    łazienki  wyposażone są w lustra, półeczki na przybory toaletowe

-    dzieci poprzez zamontowane drzwi w kabinach mają zapewnioną intymność 

-    mają zapewnioną pomoc ze strony osoby dorosłej.

 

Adaptacja

     Przedszkole stwarza warunki do adaptacji dziecka:

a)  czerwiec jest miesiącem otwartym, rodzice w każdej chwili mogą przyjść z dzieckiem, brać udział  w

     zajęciach i zabawach organizowanych na terenie placówki

b)  prowadzenie rozmów i pogadanek z rodzicami na różnorodne tematy:

-    informowania dziecka o tym, że czas w przedszkolu będzie spędzało w towarzystwie innych dzieci,

     bez rodziców

-    akceptacji płaczu dziecka przez rodziców - naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację

     (nie należy dziecka zawstydzać)

-    duża labilność uczuć dziecka powoduje, że za chwilę jest wesołe i świetnie się bawi

-    ważne jest, aby rodzice podczas rozstania z dzieckiem byli spokojni

     (dziecko wyczuwa niepokój dorosłych)

-    możliwość przebywania rodzica z dzieckiem w sali w pierwszych dniach jego pobytu

-    wcześniejsze odbierania dziecka w początkowym okresie (zawsze należy odbierać

     dziecko zgodnie z obietnicą).

© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio