Comenius

"Uczenie się przez całe życie"
"Prawa dziecka inspiracją do twórczej aktywności"


Projekt przeznaczony jest  dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat

pm229lodz


Biorą w nim  udział partnerzy z pięciu krajów europejskich:

 • Polski
 • Anglii
 • Włoch
 • Bułgarii
 • Turcji


Cele projektu:

 • Konkretne cele szczegółowe projektu
 • Uświadomienie dzieciom ich „Praw Dziecka” i konieczności respektowania ich przez innych ludzi.
 • Odkrywanie podstawowej świadomości własnej tożsamości i  związków z innymi ludźmi w Europie.
 • Umożliwienie dzieciom komunikowania się z innymi ludźmi w Europie wykorzystując nowoczesną technologię.
 • Uczenie tolerancji i akceptowania wszystkich ludzi bez względu na kolor skóry, rasę i wyznanie.
 • Dzielenie się własną tradycją, kulturą i wytworami sztuki z innymi.
 • Uświadomienie dzieciom ich przynależności do własnej szkoły, społeczności lokalnej, państwowej, europejskiej.


© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio