Menu podmiotowe
Menu przedmiotowe
Serwis

Opłaty

II.  Opłata za żywienie

1. Opłata za żywienie (dzienna stawka żywieniowa x ilość dni żywieniowych w danym miesiącu):

  • 3 posiłki  -  5,80 zł.
  • 2 posiłki  – 4,64 zł.
  • 1 posiłek – 2,90 zł

2. Opłatę za żywienie (dzienną stawkę żywieniową) określa dyrektor przedszkola.

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wprowadza się odpis za każdy dzień nieobecności, w wysokości dziennej stawki żywieniowej. Opłata w kolejnym miesiącu ulega pomniejszeniu o kwotę odpisu.

4. Wysokość opłaty za żywienie może ulec zmianie decyzją dyrektora przedszkola.

Rodzice lub prawni opiekunowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej
mogą zwrócić się z wnioskiem do:

  • właściwej filii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi – o przyznanie pomocy w opłatach za wyżywienie dziecka,
  • oraz dyrektora przedszkola – o zastosowanie obniżonej odpłatności za świadczenia.
Ostatnio edytował: Teresa Dziubińska
Czas modyfikacji: 2011-10-21 14:06
© 2009-2020 pm229lodz.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oparte na doit.system
Doit system
Regreen Studio